Scroll to top

Biodynamisk

Biodynamisk odling

På naturens villkor - för en bättre värld

På naturens villkor

Biodynamisk odling innebär att arbeta på naturens villkor. Det handlar om ett hållbart förhållningssätt genom att bruka jorden varsamt och läsa av naturen. En biodynamisk odling bidrar till en bättre värld för oss, djuren, naturen och framtiden.

Hållbart förhållningssätt

En biodynamisk råvara kommer från en gård som betraktas som en helhet. Deras strävan är att vara självförsörjande vad gäller foder och gödsel genom ett kretslopp där det finns en balans mellan
mark, växter och djur.

Biologisk mångfald

Syftet är att skapa ett långsiktigt hushållande med naturresurser som är oändliga & samtidigt skydda den biologiska mångfalden.